sobota, 21 lipca 2018

Znaki Ostrzegawcze Tabliczki do znakówZNAKI OSTRZEGAWCZE TUTAJ
A-1         A-1, Niebezpieczny zakręt w prawo

Niebezpieczny zakręt w prawoOstrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
A-2A-2, Niebezpieczny zakręt w lewoNiebezpieczny zakręt w lewoOstrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
A-3A-3, Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawoNiebezpieczne zakręty, pierwszy w prawoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-4A-4, Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewoNiebezpieczne zakręty, pierwszy w lewoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-5A-5, Skrzyżowanie drógSkrzyżowanie drógOstrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
A-6aA-6a, Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6bA-6b, Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6cA-6c, Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronieSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6dA-6d, Wlot drogi jednokierunkowej z prawej stronyWlot drogi jednokierunkowej z prawej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6eA-6e, Wlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyWlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-7A-7 Ustąp pierwszeństwaUstąp pierwszeństwaOstrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-8A-8, Skrzyżowanie o ruchu okrężnymSkrzyżowanie o ruchu okrężnymOstrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
A-9A-9, Przejazd kolejowy z zaporamiPrzejazd kolejowy z zaporamiOstrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub pół zapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-10A-10, Przejazd kolejowy bez zapórPrzejazd kolejowy bez zapórOstrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-11A-11, Nierówna drogaNierówna drogaOstrzega o poprzecznej nierówności jezdni
A-11aA-11a, Próg zwalniającyPróg zwalniającyOstrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów
A-12aA-12a, Zwężenie jezdni - dwustronneZwężenie jezdni - dwustronneOstrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-12bA-12b, Zwężenie jezdni - prawostronneZwężenie jezdni - prawostronneOstrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-12cA-12c, Zwężenie jezdni - lewostronneZwężenie jezdni - lewostronneOstrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
A-13A-13, Ruchomy mostRuchomy mostOstrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
A-14A-14, Roboty drogoweRoboty drogoweOstrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
A-15A-15, Śliska jezdniaŚliska jezdniaOstrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
A-16A-16, Przejście dla pieszychPrzejście dla pieszychOstrzega o przejściu dla pieszych
A-17A-17, DzieciDzieciOstrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
A-18aA-18a, Zwierzęta gospodarskieZwierzęta gospodarskieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
A-18bA-18b, Zwierzęta dzikieZwierzęta dzikieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
A-19A-19, Boczny wiatrBoczny wiatrOstrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
A-20A-20, Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym>Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowymOstrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
A-21A-21, TramwajTramwajOstrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
A-22A-22, Niebezpieczny zjazdNiebezpieczny zjazdOstrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
A-23A-23, Stromy podjazdStromy podjazdOstrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
A-24A-24, RowerzyściRowerzyściOstrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
A-25A-25, Spadające odłamki skalneSpadające odłamki skalneOstrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
A-26A-26, LotniskoLotniskoOstrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
A-27A-27, Nabrzeże lub brzeg rzekiNabrzeże lub brzeg rzekiOstrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
A-28A-28, Sypki żwirSypki żwirOstrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
A-29A-29, Sygnały świetlneSygnały świetlneOstrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
A-30A-30, Inne niebezpieczeństwoInne niebezpieczeństwoOstrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu:
  • T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
  • T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
  • T-11> - przeprawę promową,
  • T-12 - podłużny uskok nawierzchni,
  • T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
  • T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
  • T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
  • T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce (T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych),
  • T-17 - granicę państwa,
  • T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
A-31A-31, Niebezpieczne poboczeNiebezpieczne poboczeOstrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
A-32A-32, Oszronienie jezdniOszronienie jezdniOstrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
A-33A-33, Zator drogowyZator drogowyOstrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
A-34A-34, Wypadek drogowyWypadek drogowyOstrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.TABLICZKI DO ZNAKÓW
T-1                 T-1, Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznegoTabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1aT-1a, Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchuTabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1b Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
T-2T-2, Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwoTabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3T-3, Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwoTabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3aT-3a, Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postójTabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T-4T-4, Tabliczka wskazująca liczbę zakrętówTabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-5T-5, Tabliczka wskazująca początek drogi krętejTabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-6aT-6a, Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6bT-6b, Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6cT-6c, Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6dT-6d, Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-7T-7, Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździeTabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym
T-8T-8, Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajoweTabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-9T-9, Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogiTabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-10T-10, Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterzeTabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze.
T-11T-11, Tabliczka wskazująca przeprawę promowąTabliczka wskazująca przeprawę promową
T-12T-12, Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchniTabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-13T-13, Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci koleinTabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14T-14, Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczceTabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-15T-15, Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczuTabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-16T-16, Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczceTabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-17T-17, Tabliczka wskazująca granicę państwaTabliczka wskazująca granicę państwa
T-18T-18, Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczceTabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-19T-19, Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomychTabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
T-20T-20, Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązujeTabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-21T-21, Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązujeTabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
T-22T-22, Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowychTabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-23aT-23a, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykliTabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli
T-23bT-23b, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowychTabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych
T-23cT-23c, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnychTabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
T-23dT-23d, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepąTabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
T-23eTabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingowąTabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową
T-23fT-23f, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusówTabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów
T-23gT-23g, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusówTabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów
T-23hT-23h, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymiTabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
T-23iT-23i, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymiTabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23jT-23j, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodęTabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
T-24T-24, Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właścicielaTabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-25aT-25a, Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywaniaTabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25bT-25b, Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywaniaTabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25cT-25c, Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywaniaTabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-26T-26, Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placuTabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu
T-27T-27, Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieciTabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-28T-28, Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłataTabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T-29T-29, Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowejTabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
T-30T-30, Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdniTabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik.
T-31 Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
T-32 Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
T-33 Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
T-34 Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną

Tabliczkę T-34 umieszcza się na drogach krajowych objętych systemem elektronicznej opłaty drogowej pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej E-15d lub innej drogi krajowej: E-15a, E-15f albo E-15g, występującym samodzielnie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

FACEEBOOK