wtorek, 21 lipca 2015

Znaki Poziome


Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, a w przypadku punktowych elementów odblaskowych - także barwy czerwonej.
Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.


Znaki drogowe poziome
 P-1P-1 linia pojedyncza przerywana
linia ta rozdziela pasy ruchu lub wyznacza oś jezdni
 P-2P-2 linia pojedyncza ciągła
linia ta rozdziela pasy ruchu w tym samym kierunku
lub stosowania w innych miejscach, gdzie 
zabronione jest jej przekraczanie
 P-3P-3 linia jednostronnie przekraczalna 
linia ta z zasady rozdziela pasy ruchu w przeciwnych
kierunkach, stosowana też w innych miejscach, prze-
kraczanie możliwe jedynie od strony linii przerywanej
 P-4P-4 linia Podwójna ciągła

linia ta rozdziela pasy ruchu w przeciwnych
 kierunkach zabrania się najeżdżania i
 przekraczania tej linii.

P-5 linia Podwójna
 przerywana
Linia podwójna przerywana, 
znajdująca sie między 
skrzyżowaniami po obu 
stronach pasa ruchu, oznacza pas
 o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4
 P-6P-6 linia ostrzegawcza,
ostrzega o zbliżaniu się do miejsca 

niebezpiecznego linii ciągłej, podwójnej
 ciągłej, przejścia dla pieszych itp. 
 P-7aP-7a linia krawędziowa przerywana
linia ta umieszczana przy krawędzi jezdni 
oznacza, że zatrzymanie pojazdu na
jezdni wzdłuż tej linii jest zabronione, 
dozwolone natomiast na poboczu
 P-7bP-7b linia krawędziowa ciągła
linia ta zabrania kierującemu zatrzymywania 
się zarówno na jezdni i na poboczu .

 P-8AP-8a strzałka kierunkowa na wprost
 P-8bP-8b strzałka kierunkowa w lewo
 P-8cP-8c strzałka kierunkowa do zawracania
 P-9P-9 strzałka naprowadzająca w lewo
 P-9bP-9b strzałka naprowadzająca w prawo
 P-10P-10 Przejście dla pieszych
powierzchnia jezdni przeznaczona do przekraczania
przez pieszych
 P-11P-11 Przejazd dla rowerzystów
powierzchnia jezdni przeznaczona do przekraczania
przez rowerzystów
 P-12P-12 linia bezwzględnego zatrzymania 
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania, stosowana
razem ze znakiem STOP


P-13
P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona
 z trójkątów
linia ta wskazuje miejsca zatrzymania w celu
ustąpienia pierwszeństwa, stosowana ze znakiem
 ustąp pierwszeństwa

 P-14P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
linia wskazuje miejsce zatrzymania przed skrzyżowaniem, przyjściem dla pieszych, sygnalizatorem
 P-15P-15 trójkąt podporządkowania
znak ustąp pierwszeństwa stosowany dodatkowo
na drodze podporządkowanej w wyjątkowo
niebezpiecznych miejscach
P-16 P-16 Napis STOP
znak stop stosowany dodatkowo na drodze
podporządkowanej w wyjątkowo niebezpiecznych
miejscach
P-17 P-17 linia przystankowa
znak ten wskazuje długość odcinka drogi, na którym zabrania się zatrzymywania pojazdów nie będących pojazdami komunikacji publicznej
 P-18P-18 Stanowisko postojowe
znak ten wskazuje sposób parkowania pojazdów. Zakazuje on również parkowania obok,
P-19 P-19 linia wyznaczająca pas postoju
znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania pojazdów,,
 P-20P-20 koperta
znak Dziesięć wskazuje MIEJSCE przeznaczone zrobić parkowania TYLKO niektórych Pojazdów ustalonych przez terenowy oddział Administracji. Postój innych Pojazdów żart zabroniony,
 P-21P-21 powierzchnia wyłączona z Ruchu o liniowaniu prostym
linie te oznaczają odcinek drogi wyłączony z ruchu drogowego,

P-22 P-22 autobus
oznacza, że pas jezdni, na którym jest on namalowany przeznaczony jest tylko dla komunikacji publicznej,
P-23 P-23 rower
znak ten oznacza, że droga lub pas jezdni jest przeznaczony tylko do ruchu rowerów jednośladowych
P-24P-24
miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
 P-25P-25
PRÓG zwalniający


Czytaj więcej ...
Znaki ostrzegawcze i Tabliczki do znakow
Znaki nakazu
Znaki Informacyjne
Znaki zakazu
Znaki kierunku i miejscowości
Znaki uzupełniające
Znaki poziome
Historia znakow

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

FACEEBOOK