sobota, 21 lipca 2018

Znaki Poziome


Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, a w przypadku punktowych elementów odblaskowych - także barwy czerwonej.
Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.Czytaj więcej ...
Znaki ostrzegawcze i Tabliczki do znakow
Znaki nakazu
Znaki Informacyjne
Znaki zakazu
Znaki kierunku i miejscowości
Znaki uzupełniające
Znaki poziome
Historia znakow

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

FACEEBOOK