sobota, 21 lipca 2018

Znaki Uzupełniające

F-1F-1, Przejście granicznePrzejście graniczneInformuje o czynnym przejściu granicznym.
F-2F-2, Przekraczanie granicy zabronionePrzekraczanie granicy zabronioneInformuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
F-2a F-2, Przekraczanie granicy zabronioneGranica państwaInformuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej
F-3F-3, Granica obszaru administracyjnegoGranica obszaru administracyjnegoZ napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, albo gminy.
F-4F-4, Nazwa rzekiNazwa rzekiPodaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
F-5F-5, Uprzedzenie o zakazieUprzedzenie o zakazieUprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
F-6F-6, Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniemZnak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniemUprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
F-7F-7, Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewoSposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewoWskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
F-8F-8, Objazd w związku z zamknięciem drogiObjazd w związku z zamknięciem drogiWskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.
F-9F-9, Znak prowadzący na drodze objazdowejZnak prowadzący na drodze objazdowejWskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
F-10F-10, Kierunki na pasach ruchuKierunki na pasach ruchuWskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
F-11F-11, Kierunki na pasie ruchuKierunki na pasie ruchuWskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
F-12F-12, Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniemZnak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniemWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
F-13F-13, Przejazd tranzytowyPrzejazd tranzytowyWskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
F-14aF-14a, Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączaniaTablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączaniaInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
F-14bF-14b, Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączaniaTablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączaniaInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
F-14cF-14c, Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączaniaTablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączaniaInformuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
F-15F-15, Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchuNiesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchuWskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
F-16F-16, Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowejKoniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
F-17F-17, Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowejKoniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowejUprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
F-18F-18, Przeciwny kierunek dla określonych pojazdówPrzeciwny kierunek dla określonych pojazdówWskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
F-19F-19, Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdówPas ruchu dla określonych pojazdówWskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
F-20F-20, Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdówCzęść drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdówWskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od T-23a do T-23j, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
F-21F-21, Ruch skierowany na sąsiednią jezdnięRuch skierowany na sąsiednią jezdnięWskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
F-22F-22, Ograniczenia na pasie ruchuOgraniczenia na pasie ruchuWskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

FACEEBOOK