sobota, 21 lipca 2018

Znaki Informacyjne

D-1                   D-1, Droga z pierwszeństwemDroga z pierwszeństwemOznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem).
D-2D-2, Koniec drogi z pierwszeństwemKoniec drogi z pierwszeństwemOznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
D-3D-3, Droga jednokierunkowaDroga jednokierunkowaOznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
D-4aD-4a, Droga bez przejazduDroga bez przejazduOznacza początek drogi bez przejazdu.
D-4bD-4b, Wjazd na drogę bez przejazduWjazd na drogę bez przejazduOznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
D-5D-5, Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdniPierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdniOznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
D-6D-6, Przejście dla pieszychPrzejście dla pieszychOznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-6aD-6a, Przejazd dla rowerówPrzejazd dla rowerówOznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

D-6bD-6b, Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystówPrzejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystówOznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-7D-7, Droga ekspresowaDroga ekspresowaOznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-8D-8, Koniec drogi ekspresowejKoniec drogi ekspresowejOznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.
D-9D-9, AutostradaAutostradaOznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-10D-10, Koniec autostradyKoniec autostradyOznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
D-11D-11, Początek pasa ruchu dla autobusówPoczątek pasa ruchu dla autobusówOznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
D-12D-12, Pas ruchu dla autobusówPas ruchu dla autobusówOznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
D-13D-13, Początek pasa ruchu powolnegoPoczątek pasa ruchu powolnegoOznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.
D-13aD-13a, Początek pasa ruchuPoczątek pasa ruchuOznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-14D-14, Koniec pasa ruchuKoniec pasa ruchuOznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-15D-15, Przystanek autobusowyPrzystanek autobusowyOznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
D-16D-16, Przystanek trolejbusowyPrzystanek trolejbusowyOznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-17D-17, Przystanek tramwajowyPrzystanek tramwajowyOznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-18D-18, ParkingParkingOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18aD-18a, Parking - miejsce zastrzeżoneParking - miejsce zastrzeżoneOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18bD-18b, Parking zadaszonyParking zadaszonyOznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-19D-19, Postój taksówekPostój taksówekOznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m za znakiem D-19.
D-20D-20, Koniec postoju taksówekKoniec postoju taksówekOznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
D-21D-21, SzpitalSzpitalInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-21aD-21a, PolicjaPolicjaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-22D-22, Punkt opartunkowyPunkt opartunkowyInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23D-23, Stacja paliwowaStacja paliwowaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis LPG GAZ informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23aD-23a, Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdówStacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdówInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-24D-24, TelefonTelefonInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-25D-25, PocztaPocztaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26D-26, Stacja obsługi technicznejStacja obsługi technicznejInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26aD-26a, WulkanizacjaWulkanizacjaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26bD-26b, MyjniaMyjniaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26cD-26c, Toaleta publicznaToaleta publicznaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26dD-26d, NatryskNatryskInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-27D-27, Bufet lub kawiarniaBufet lub kawiarniaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-28D-28, RestauracjaRestauracjaInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-29D-29, Hotel (motel)Hotel (motel)Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-30D-30, Obozowisko (camping)Obozowisko (camping)Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-31D-31, Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowychObozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowychInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-32D-32, Pole biwakowePole biwakoweInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-33D-33, Schronisko młodzieżoweSchronisko młodzieżoweInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34D-34, Punkt informacji turystycznejPunkt informacji turystycznejInformuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34aD-34a, Informacja radiowa o ruchu drogowymInformacja radiowa o ruchu drogowymInformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
D-35D-35, Przejście podziemne dla pieszychPrzejście podziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-35aD-35a, Schody ruchome w dółSchody ruchome w dółInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-36D-36, Przejście nadziemne dla pieszychPrzejście nadziemne dla pieszychInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-36aD-36a, Schody ruchome w góręSchody ruchome w góręInformuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-37D-37, TunelTunelOznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
D-38D-38, Koniec tuneluKoniec tuneluOznacza wyjazd z tunelu.
D-39Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.
 D-39a D-39, Dopuszczalna prędkośćStosuje się na drogach w pobliżu granicy państwa, albo na przejściu granicznych lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, do którego droga prowadzi przez przejście graniczne
D-40D-40, Strefa zamieszkaniaStrefa zamieszkaniaOznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
D-41D-41, Koniec strefy zamieszkaniaKoniec strefy zamieszkaniaOznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.


D-42D-42, Obszar zabudowanyObszar zabudowanyOznacza wjazd na obszar zabudowany.
Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości miała takie samo znaczenie, jak znak D-42. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej.

D-43D-43, Koniec obszaru zabudowanegoKoniec obszaru zabudowanegoOznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości, przekreślona czerwoną linią, miała takie samo znaczenie, jak znak D-43. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej.
D-44D-44, Strefa parkowaniaStrefa parkowaniaOznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
D-45D-45, Koniec strefy parkowaniaKoniec strefy parkowaniaOznacza wyjazd ze strefy parkowania.
D-46D-46, Droga wewnętrznaDroga wewnętrznaOznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-47D-47, Koniec drogi wewnętrznejKoniec drogi wewnętrznejOznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-48D-48, Zmiana pierwszeństwaZmiana pierwszeństwaUprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
D-49D-49, Pobór opłatPobór opłatUprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
 D-50  ZatokaInformuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica
 D-51 D-49, Pobór opłat Automatyczna kontrola prędkościUprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

FACEEBOOK