poniedziałek, 20 lipca 2015

Gimbus autobus szkolnyGIMBUS - obowiązki kierującego pojazdem wobec autobusu szkolnego

            
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca postoju autobusu szkolnego (gimbusa) jest obowiązany zatrzymać się, jeśli kierujący takim autobusem podał taki sygnał (znak STOP). Zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu wjazd takim autobusem na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu o ile sygnalizuje on taki zamiar. Kierujący takim autobusem może wjechać na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu pod warunkiem upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 Art.  57 (przewóz dzieci i młodzieży)
  1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży.
  2. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.
  3. Zabrania się oznaczania pojazdu tablicami, o których mowa w ust. 1, w czasie, gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone.

Art. 57a (autobus szkolny)

  1. Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne.
  2. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok autobusu szkolnego, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.
  3. Jeżeli autobus szkolny przewozi inne osoby lub nie przewozi żadnych osób, tablice z napisem „autobus szkolny” powinny być zdjęte, zasłonięte lub złożone.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

FACEEBOOK